Edebi Tercümede Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Bu sayfayı Paylaş
  • Facebook'da paylaş
  • Twiter'da paylaş
  • Whatsapp'da paylaş
  • Google Plus'da paylaş
  • E-posta gönder
  • Linkedin'de paylaş

Blog

Edebi Tercümede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Giriş

Edebi çeviri, son derece önemli bir türdür. Başka edebiyatlarda ve toplumlardaki duygu geçişlerini en güzel edebiyat eserlerinde öğrenebiliriz.

Edebiyat, kavramı sözlü ve yazılı olarak ayrılır. Sözlü edebiyat yazının daha geç bulunmasından dolayı daha geniş ve etkili olmuştur. Ancak M.Ö 3500’de yazı Sümerler tarafından icat edilince insanlık tarihini kökünden değiştirecek olayların da başlangıç fitili ateşlenmişti. Bu noktadan sonra edebiyat sözlüden yazılıya doğru geçmiş ve insanların yaşadıklarını nesilden nesle aktarmıştır.

Edebiyat, bir toplumun yaşadıklarını yazınsal eserler aracılığıyla paylaşması şeklinde açıklansa çok yanlış olmaz. Bu her dönem edebiyatta kendi tarzını ve akımını ortaya çıkartarak başka milletlere ait olan edebiyatları etkileyerek geçmişten günümüze kadar gelmiştir. Tarihten bugüne birçok edebi akım hem bizim kültürümüzü hem de başka kültürleri etkilemiştir.

Edebi Tercüme Nedir? Nasıl Yapılır?

Edebi tercüme, yabancı eserin hedef dile tercüman tarafından çevrilmesi işlemine denir. Tercüman bu noktada hem kendi kültürünü hem de kaynak dildeki kültürü iyi özümsemeli ve aktarımı yaparken bunu o şekilde aktarmalıdır.

Bu tür tercümelerde çevirmenin tecrübesi son derece önemlidir. Kaynak edebiyat üzerinde yapılacak araştırma ve inceleme tecrübesini daha üst seviyeye taşıyacaktır.

Tercüman Edebi Akımları İyi Tanımalı

Bu alanda çeviri yapan çevirmenler hemen hemen tüm edebi akımları iyi bilmeli ve özümsemelidir. Çünkü edebi eserler belirli sanat akımları içerisinde yazılabilir. Elbette bunun dışına da çıkabilir. Çevirmen bu farkı anlayabilmek için edebi akımları en iyi şekilde öğrenmelidir.

Kültürden Kültüre Aktarım

En önemli konuların başında gelmektedir. Çevirmenleri en çok zorlayan alanlardan birisi de budur. Çünkü bir kültürde karşılığı olan bir söz öbeğinin başka bir kültürde karşıladığı anlam ya yoktur ya da çok başkadır. Bu nedenle zaman içerisinde tecrübe kazanan edebi çevirmenler kendi dillerine yeni anlamlar kazandırabilirler.

Yazarın Okuyucuya Aktarmak İstediği Korunmalı

Yazar okuyucuya ulaşmak istediği şekilde aktarılmalıdır. Çevirmen kendi duygu ve düşüncelerinden arınmalı ve eseri o şekilde kendi diline kazandırmalıdır. Bunu başarabilmek için yazar özümsenmelidir. Farklı eserleri var ise okunmalı ve tarzı anlaşılmalıdır. Yazarın yaptığı tasvirler, karakter özellikleri ve diyaloglar dilin el verdiği şartları çerçevesinde korunmalı ve o şekilde aktarım yapılmalıdır.

OSB Tercüme Edebi Çeviri Hizmeti

OSB Profesyonel Çeviri Hizmetleri, edebi çeviri konusunda uzman kadrosu ile her an sizinle çalışmaya hazırdır. İster Türkçeden farklı dillere isterseniz dünyanın bütün dillerinden Türkçeye çeviri yapan ve alanı iyi benimsemiş kadrosu size üstün hizmet kalitesi ile başarılı bir çeviri sunsun. Siz de bu ayrıcalığı bizimle yaşayın.